Przekaż 1.5%

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

Numer KRS 0000007101

Mogą Państwo nasz wesprzeć nie ponosząc kosztów, przekazując 1.5% swojego podatku dochodowego.

Wolontariat

Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się w niesieniu pomocy chorym.

Udział w wolontariacie Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Małgorzaty w Tucholi to przede wszystkim pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu co rocznej akcji „Pola Nadziei”.


Nasze hospicjum prowadzi wolontariat akcyjny.
Wolontariat akcyjny najłatwiej można zdefiniować hasłem:
Jest akcja – jest reakcja. Właśnie podczas takich akcji jak „Pola Nadziei” co roku zgłaszają się do nas wolontariusze ze szkół, którzy bardzo chętnie włączają się w jesienną kwestę. Wolontariusze dzięki tym akcjom uczą się otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
Lista osób, które w tegorocznej edycji otrzymały certyfikaty :
Izabela Pilarska, Klaudia Juszczyk, Adrian Januszewski, Karol Błajek, Daria Sobczyk, Daria Nowak, Marta Grzeca, Anna Sikorska, Mateusz dolny, Wanessa Łukaszewicz, Karolina Januszewska, Daria Klunder, Anna Pasińska, Lidia Zakrzewska, Patrycja Rozwonkowska, Kacper Budaj, Dominika Holc, Magdalena Wojtas, Patrycja Reszka, Dominika Buczkowska, Natalia Gabrych, Olga Winowiecka, Szymon Szyca, Kinga Jeneralska, Krystian Pieski, Marta Kowalik, JuliaGrzegorek, Weronika Glazik, Karolina Gackowska, Michał Pękała, Wioletta Kłosowska, Małgorzata Czerwonka, Małgorzata Pruska, Patrycja Rybacka, Alicja Kujawa, Katarzyna Piosik, Magdalena Graban, Jarosław Kiełbasa, Daria Graban, Jagoda Mówińska, Dominika Marcinek, Dominika Eliasz, Joanna Pawelska, Weronika Wilkowska, Klaudia Landowska, Patrycja Landowska.
Na wielkie uznanie zasługuje Nasz najmłodszy wolontariusz Dominik Prądziński, który corocznie bierze czynny udział w naszej kampanii "POLA NADZIEI".

Darowizna

Poniżej podajemy numer konta, na który można wpłacać pieniądze.

27817400040000291620000003
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Małgorzaty w Tucholi
89-500 Tuchola ul. Świecka 27
Z dopiskiem „DAR NA HOSPICJUM”

Wyrażamy szczere podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem oraz wrażliwością serca pomagają nam realizować nasze statutowe cele.